Predstavljanje knjige “Kameni blizanci – Kontinuirani ponoćni sat u Savičenti i Dvigradu” kaštel Morosini-Grimani u Savičenti, 21.6.2022. u 20:00 sati

Knjiga “Kameni blizanci” istražuje povijest gradskog sata u Savičenti i Dvigradu. Urednica izdanja je doc. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran s katedre za ranonovovjekovnu povijest Filozofskog fakulteta u Puli, koje je napisala i predgovor knjizi. Autor pogovora je jedan od recenzenata, prof. dr. sc. Marijan Bradanović, redoviti profesor na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Korekturu je izradio doc. dr. sc. Maurizio Levak s katedre za srednjovjekovnu povijest Filozofskog fakulteta u Puli. Oblikovanje potpisuje Tihana Nalić, studio Bobula.

Iz predgovora:

“Pored, u krugovima povjesničara umjetnosti, veoma poznatog pitoresknog i skladnog renesansnog trga, Savičenta posjeduje i drugi, nepravedno zanemarivan dragulj. Riječ je o satu u kvadratnoj kuli kaštela koji ovih godina vrlo vjerojatno slavi monumentalnih 500 godina postojanja. Njegovu jedinstvenu vrijednost jedinog sata takve vrste u Istri, ali i jednog od rijetkih na prostoru bivše Serenissime prepoznao je arhitekt koji je radio na obnovi savičentskog kaštela, Vjekoslav Gašparović. Rijetko viđenim istraživačkim žarom, talentom za uočavanje detalja i povezivanje povijesnih činjenica, pristupio je otkrivanju povijesti ovog nijemog svjedoka polutisućljetnih zbivanja u Savičenti i otkrio zaista zanimljivu priču.” – doc. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran.

Iz pogovora:

“Istraživački proces koji je Gašparović ovdje primijenio dobar je spoj metoda tehničkih i povijesnih znanosti. Sama usporedba kamene dekorativne plastike kaštela i crkve u Savičenti s fragmentima reljefa iz Dvigrada izvrstan je primjer korištenja morelijanske analize, tog uobičajenog alata povjesničara umjetnosti. Ova posveta fenomenu Savičente u ranom novom vijeku, otkriva nam i reinterpretira niz podataka koji nam pomažu u širem sagledavanju kulturnog krajolika Istre i sjevernog Jadrana u doba ranog novog vijeka.” – prof. dr. sc. Marijan Bradanović.

https://strucnaliteratura.hr/trgovina/arhitektura/povijest-i-teorija/kameni-blizanci-kontinuirani-ponocni-sat-u-savicenti-i-dvigradu/

Odgovori