Šifra projekta: KK.03.2.1.19.0166

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti putem IKT

Naziv korisnika: UPI-2M PLUS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.622.600,00 kn + PDV

Bespovratna EU sredstva: 876.204,00 kn

UPI-2M PLUS d.o.o. sufinancirana sredstva; 746.396,00 kn + PDV

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2019. – 02.08.2020.

Opis projekta:

Svrha ovog projekta je „Nabava višemodularnog poslovnog informacijskog sustava – platforme” koja se sastoji od više integriranih podsustava i njihovih modula. Unapređuje cjelokupno poslovanje tvrtke kroz poslovne procese te povećava učinkovitost i prodaju. Doprinosi budućem razvoju i
tehnološkoj spremnosti tvrtke na tržištu i naspram konkurencije, boljem upravljanju ljudskim resursima i poboljšanom komunikacijom među zaposlenicima, klijentima i dobavljačima.

Financijske aktivnosti:

  1. Nabava višemodularnog poslovnog informacijskog sustava – platforme.

  1. Implementacija višemodularnog poslovnog informacijskog sustava – platforme.
  2. Edukacija djelatnika za korištenje višemodularnog poslovnog informacijskog sustava – platforme.
  3. Promidžba i vidljivost (izrada digitalnih promotivnih materijala).